Sikkerhet på byggeplassen

 

 

 

 Sikkerhet på byggeplassen

Når folk skal opp og jobbe på tak, i master, i sjakter, på fasader eller i høyden på andre måter, så er det vanlig å bruke fallsikring. Men sikres det godt nok mot fallende gjenstander? Hva om noen mister en stor muttertrekker eller kombihammer fra tiende etasje, og treffer en forbipasserende, eller knuser en barnevogn? Tenk på alle typer verktøy som blir brukt i en byggefase, og som i dag er usikret. Vi jobber hver dag for å gjøre arbeid i høyden sikrere.

 

Det handler om å minimere risiko for personskader!

Bygg- og anlegg er en av næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker, alle arbeidstakere sett under ett. Unge arbeidstakere er klart overrepresentert når det gjelder mindre alvorlige skader, mens arbeidsskadedødsfall skjer hyppigst blant noe eldre arbeidstakere. Fall og fallende gjenstander er de to største årsakene til ulykker i denne bransjen.

Den nye rapporten fra Arbeidstilsynet viser at antallet meldte skader i bygg- og anlegg har gått noe ned de siste årene, men at det fortsatt ligger litt høyere enn gjennomsnittet for alle næringer.

 

De relle kostnadene av ulykker på arbeidsplassen som skyldes fallende objekter, kan deles inn i tre kategorier:

1.TID
Å miste verktøy og utstyr fra høyden, har stor negativ påvirkning på produktiviteten. For det første tar det tid å hente det man har mistet, og i verste fall havner utstyret i sjøen eller på andre utilgjengelige plasser. Dette kan bety forsinkelser og til og med forhindre at oppgaven kan utføres.

2. PENGER
Å miste verktøy og utstyr fra høyden, fører også til økonomiske tap. En ting er at man må erstatte det som falt, men dersom tunge gjenstander faller ned og treffer annet viktig utstyr, kan det bety større ødeleggelser og store utgifter.

3. LIV
Det viktigste grunnen for å sørge for en trygg arbeidsplass, er selvfølgelig faren for at det kan gå liv tapt ved en slik ulykke. En ulykke kan også føre til traumer, delvis eller varig uførhet og store medisinske kostnader for den ansatte og familien. Og dersom arbeidsplassen er på offentlig område, kan også sivile bli skadet av at gjenstander faller ned.