Forebygging mot fallende gjenstander - Offshore

22.04.2022

Forebygging mot fallende gjenstander - Offshore


Fallende gjenstander er en betydelig sikkerhetsutfordring for arbeidstakere. Analyser av hendelser har vist at årsakene til problemer er mange og kompliserte: arbeidsprosesser, atferd, design og mangelfull sikring av utstyret.

Riggen skal være en sikker arbeidsplass

Det er viktig å tenke på at det ikke bare er i boretårnet man trenger forebygging mot fallende gjenstander. Over alt på en plattform hvor det er utstyr som er skrudd fast til en konstruksjon, er det krav om dobbel sikring.

Forebygging i boremodulen

Forebygging mot fallende gjenstander er et fokustema offshore. Gjenstander som faller fra opptil 40 meters høyde, i boretårnet, kan gjøre veldig stor skade på materiell, men først og fremst kan det forårsake dødsfall om noe skulle treffe en person som beveger seg på boredekk. Rød sone er et tiltak for å unngå at noen blir truffet av en fallende gjenstand. Dette fordi det er størst fare for at ting løsner når utstyr er i bevegelse. Det betyr imidlertid ikke at ting ikke kan falle ned når utstyret står i ro, og derfor trengs det også andre forebyggende tiltak mot fallende gjenstander.

Det mest vanlige og den beste formen for forebygging mot fallende gjenstander er dobbelt sikring på alt utstyr som henger i boretårnet. Dette kan være lyskastere, slanger og annet utstyr som man har behov for å ha i boretårnet og som er tilknyttet operasjonene.

Et svært viktig tiltak mot fallende gjenstander er det som gjøres etter operasjoner der det har vært store rystelser i utstyr. Det er innført en prosedyre som heter DROPS, som er en fast rutine for sjekk mot usikrede gjenstander før operasjonen fortsetter. Det er vanlig prosedyre at det utføres DROPS etter en jarejobb eller når det har vært boret i mye stor stein som gjør at det blir store rystelser i boreutstyret. Rystelser kan forplante seg i alt utstyr som er tilknyttet boredekk. Det er også et ønske, på de fleste plattformer, at det utføres DROPS én gang hvert døgn, uavhengig av hvilke operasjoner man holder på med. Men nettopp på grunn av operasjonelle hensyn kan det i noen tilfeller gå litt lengre tid mellom hver gjennomføring (se også dropsonline.org).

Alle plattformer er utsatt for dårlig vær og store rystelser, og da må man gå rundt og sjekke at det ikke er noe utstyr som har løsnet og er i fare for å falle ned. Det er klare prosedyrer for slik sjekk, og i tillegg er det periodiske kontroller av bolter og sikringer på utstyr som er montert på en konstruksjon. Utstyr som hele tiden er utsatt for hardt miljø, blant annet vær og vind som virker nedbrytende på materiell, vil før eller siden bli så slitt at deler løsner eller det hele ristes løs fra festet. Derfor er det viktig at prosedyrer og vedlikeholdsrutiner følges nøye og utføres etter beste praksis.

Skal man kunne utføre forebyggende arbeid etter beste praksis kreves det mye av arbeidstaker, utstyret og organisasjonen. Som arbeidstaker må man ha kunnskap, erfaring og ikke minst gode holdninger for å kunne etterleve det som er forventet. Utstyret må være utformet og utstyrt med dobbel sikring som er påkrevd for det enkelte utstyr. Sist, men ikke minst, må organisasjonen om bord ha oppdaterte prosedyrer, riktige spesifikasjoner og gode sjekklister for at arbeidstaker skal kunne lære seg og forstå hva som er viktig ved forebyggende arbeid mot fallende gjenstander.

Alle har ansvar for at det nødvendige forebyggende arbeidet, på alle nivå, blir utført.

Kilde: CC CC-BY-SA-4.0 Forfatter: Kenneth Ludvigsen