Spektro As - sikring av verktøy og utstyr

Spektro as er en liten men faglig kompetent bedrift lokalisert i Steinkjer. Vi i Spektro har over mange år opparbeidet oss en solid kompetanse innenfor sikkerhet på arbeidsplasser som opererer i høyden.

Vårt fokus er å skape en tryggere og sikrere arbeidsplass i yrker som potensielt innebærer stor risiko for både person og utstyr.

Dette gjelder arbeid innen:

  • Offshore, olje og gass
  • Vindkraft - arbeid på vindmøller
  • Havbruksnæringen
  • Bygg- og anlegg, jobbing på tak, i stilas m.m

Vårt varemerke RIGGMASTER™ er utviklet over flere år, og er designet, testet og utviklet i egne lokaler og egen test-lab. Alle våre produkter for sikring av fallende objekter er av topp kvalitet og godkjente.

Sammen med vår partner Fjelldal Consulting & Engineering as, har vi også utviklet et unikt produkt for sikring av tunge gjenstander opp til 500kg. Vårt prosjekt Gravity8 og produktet Gravity Link®, har etter flere år med utvikling og testing, blitt patentert og godkjent for sikring av f.eks lyskastere, kranbomkameraer, telekomantenner eller andre objekt som er festet til en intern eller ekstern struktur og behøver dobbelt sikring. Det er mye som kan føre til at et objekt løsner og faller ned. Det kan være vibrasjoner, materialtretthet, korrosjon eller kollisjon med et annet objekt.

RIGGMASTER™

Spektro as er eier og utvikler av produktkjeden Riggmaster, som ble registrert som eget varemerke i 2007. RIGGMASTER er produkter utviklet spesielt for bransjer med arbeidsoppgaver som utføres i høyden.

Såkalte "fallende objekter" representerer et betydelig problem og en fare i yrker hvor det jobbes med f.eks stilas, på bygg og anleggsområder, i master, ved arbeid med vindkraft, på båt og ikke minst innen olje og gass.

Hvert år skjer det ulykker på slike arbeidsplasser som involverer små og store fallende objekter, og som fører til personskader og i verste fall kan medføre invalidisering og død.

Vi i Spektro as ønsker å tilby norskutviklede kvalitetsprodukter som gjør arbeid i høyden både tryggere og mer praktisk. Vi er stolte av våre RIGGMASTER produkter, og vi vil alltid gjøre vårt beste for at nettopp du skal bli fornøyd.