Kraft i fallende gjenstander

03.06.2024

Flere bransjer innser risikoen som fallende gjenstander representerer.

Fallende gjenstander, som arbeidsutstyr og verktøy, utgjør et alvorlig sikkerhetsproblem når arbeid utføres på et høyere nivå. Mange bransjer har stor fokus på dette, og stadig flere bransjer innser risikoen som fallende gjenstander representerer.

Enkle passive og aktive sikkerhetstiltak kan minimere risikoen for fallende gjenstander og beskytte personer som beveger seg på nivåer under der det jobbes. 

Det er viktig å forstå hvor raskt en tilsynelatende ufarlig gjenstand som for eksempel en tang eller en fastnøkkel endrer karakter når den faller fritt og akselerer til dødelige hastigheter når høyden er stor nok i forhold til vekten på den fallende gjenstanden.

En massiv gjenstand som faller fra 20 meters høyde vil treffe bakken med en hastighet på 70 km/t.

Faller den samme gjenstanden 35 meter vil hastigheten fortsette å øke og verktøyet vil treffe bakken i en hastighet på 105 km/t.

Et skrujern som veier 55 gram og som faller 76 meter, vil ha nok energi til å gå rett igjennom en hjelm om skrujernet treffer hjelmen "riktig".Riktig fallsikring er viktig når du arbeider i høyden. Bruk verktøysikring for å unngå skade på person og materiell. Vårt fokus er å skape en tryggere og sikrere arbeidsplass i yrker som potensielt innebærer stor risiko for både person og utstyr.